Ministarstvo poduzetništva i obrta je u okviru natječaja Poduzetnički impuls 2014. dodijelilo 3D Grupi – klasteru 3D tehnologija bespovratna sredstva u iznosu 393.837, 79 kn.

Povjerenstvo za Mjeru A3 prihvatilo je projektnu dokumentaciju 3D Grupe – klastera 3D tehnologija, kojom se klaster prijavio na program poticanja poduzetništva Poduzetnički impuls 2014.

Ministarstvo poduzetništva i obrta projekte sufinancira uz intenzitet potpore od 75% ukupno prihvatljivih troškova koji se odnose na:

  • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
  • Ulaganje u nove vještine i znanja članica klastera
  • Ulaganje u marketinške aktivnosti s ciljem jačanja konkurentnosti i prepoznatljivosti klastera
  • Uvo?enje normi ISO 9001:2008

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 525.117,05 kn, od čega MINPO sufinancira navedene projekte s 393.837,79 kn.

Realizacijom navedenih projekata 3D Grupa – klaster 3D tehnologija dobit đe unaprijeđenu i kvalitetniju proizvodnu liniju te još stručniji kadar za daljnji razvoj poslovanja.

Nastupima na specijaliziranim tehničkim sajmovima 3D Grupa će promovirati 3D skeniranje, računalnu obradu podataka i 3D printanje s ciljem jačanja konkurentnosti i prepoznatljivosti klastera, a uvođenjem normi ISO 9001:2008 potvrdit će i kvalitetu izrade proizvoda.

Svečano potpisivanje ugovora održano je 14.10.2014. godine u velikoj dvorani Ministarstva poduzetništva i obrta.

klaster     klaster-2     Naljepnica-za-potpore_Osigurano-potporom-RH