Optički

sustavi za 3D-digitalizaciju ATOS i TRITOP poduzeća GOM mbH iz Njemačke omogućavaju izuzetno detaljno bilježenje oblika i dimenzija kompliciranih objekata veličine i do desetak ili više metara.

Topomatika d.o.o. u suradnji s Institutom građevinarstva Hrvatske i Hrvatskom elektroprivredom provela je 3D mjerenja u više hidroelektrana. Uspješno su digitalizirane peltonove, francisove i kaplanove turbine u cilju ustanovljavanja njihova stanja, kontrole geometrije, pripreme rekonstrukcije.

O projektu:

Topomatika d.o.o.

Za partnera:

IGH i HEP

Naše rješenje