Kontrola oblikovanja lima
poklopca prtljažnika

Tijekom razvoja proizvodnje metalnog poklopca prtljažnika rutinski se provode numeričke simulacije oblikovanja lima. ARGUS softver olakšao je usporedbu rezultata analize deformacija i FEM analizu.

O projektu:

Topomatika d.o.o.

Naše rješenje