Dinamičko optičko 3D mjerenje sustava aktivne sigurnosti pješaka

Projektiranjem i proizvodnjom aktivnih šarki pokrova motora Cimos se uključio u globalni razvoj sustava sigurnosti pješaka. Sustav aktivne sigurnosti kontroliranim podizanjem pokrova motora povećava područje deformacije i tako smanjuje vjerojatnost teških ozljeda pješaka.

Pri testiranju kinetičkih elemenata šarki i udara modela glave u pokrov motora, pomaci i deformacije mjereni su sustavom PONTOS HS te snimani dodatnom high-speed kamerom koja je služila za vizualnu kontrolu procesa.

PONTOS HS, koji beskontaktno mjeri dinamičke 3D pomake u diskretnim točkama, omogućio je istovremeno mjerenje položaja, pomaka, brzine, ubrzanja i deformacije modela glave i pokrova motora. Sustav PONTOS omogućava analizu i prikaz rezultata na jasan i atraktivan način. Ova testiranja su dokazala prikladnost korištene mjerne opreme za testove sigurnosti pješaka.

O projektu:

Topomatika d.o.o.

Za partnera:

Cimos d.d.

Naše rješenje