Od 4. do 7. 4. 2017. izlagali smo na međunarodnom industrijskom sajmu FORMA TOOL u...
Celje, 21. do 24.4. 2015. Na specijaliziranom 13. međunarodnom sajmu alata, alatničarstva i alatnih strojeva...
Sajam FORMA TOOL, Celje, 21. – 24. 4. 2015. 3D grupa izlagala je  na 13....