3d grupa Projekt CompoWin

Projekt “CompoWin – More Skilled Hands for High-tech Production” koji se provodi u suradnji sa Business information and consulting centre Sandanski association, AFormX, Kuressaare Ametikool,Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH, Regionalna razvojna agencija Zasavje i 3D grupom financiran je iz Erasmus + fonda u sklopu Poziva “Poziv 2020. krug 1. KA2 – Suradnja u inovacijama i razmjena dobre prakse, KA202 – Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i osposobljavanje”

Cilj projekta CompoWin jest stvaranje holističkog, atraktivnog i prije svega upotrebljivog sustava obuke budućih radnika u proizvodnji kompozitnih materijala te definiranje i razvitak novog/nadograđenog profesionalnog standarda i kataloga “izrađivača kompozita”. Industrija kompozita postiže visoku dodanu vrijednost pri čemu glavnina zaposlenih radnika obavlja precizan i kvalitetan fizički rad. Iz toga će razloga partneri na projektu osmisliti sustav obuke, nastavne materijale za predavače i vježbe samoprocjene.

Ovakav će pristup, zajedno s već postojećim e-tečajevima sa compohub.eu, omogućiti nastavnicima za stručno obrazovanje brzo stjecanje znanja o osnovnim kompozitnim tehnikama koje će potom moći prenositi dalje. Projektom će se također inicirati uvođenje standarda zanimanja proizvođača kompozitnih materijala u nacionalne obrazovne sustave Hrvatske i Bugarske.

Elementi projekta:

1) Upravljanje projektom i provedba projekta

2) Okvir kompetencija i vještina

3) Program i sadržaj obuke – Izrađivač kompozita – moje buduće zanimanje (Industrijski paket)

4) Sustav za brzo usvajanje tečaja za kompozitnu industriju od strane obrazovnih i komercijalnih organizacija (VET paket)

5) Prijenos i proširenje standarda obrazovanja i zanimanja: Izrađivač plastičnih kompozitnih materijala

6) Diseminacija

7) Osiguranje i ocjenjivanje kvalitete

8) Eksploatacija i održivost

Cilj poziva jesuradnja u inovacijama i razmjena dobrih praksi pri čemu se očekuje kako će aktivnosti podržane ovim pozivom pridonijeti ostvarivanju pozitivnih i dugotrajnih učinaka na uključene organizacije, na njihove sustave politika, kao i na organizacije i osobe koje su izravno ili neizravno uključene u organizirane aktivnosti. Očekuje se da će ove aktivnosti rezultirati razvojem, prijenosom i/ili provedbom inovativnih praksi na organizacijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Specifični cilj projekta je stvaranje sustava obuke za buduće proizvođače kompozitnih materijala i iniciranje uvođenja standarda zanimanja proizvođača kompozitnih materijala u nacionalne obrazovne sustave Hrvatske i Bugarske.

Rezultati projekta:

  • osmišljeni sustav obuke i nastavni materijali
  • mogućnost vrlo brzog uvođenja sustava obuke u organizacije bez prethodnih iskustava s kompozitima
  • popis osnovnih materijala koji su potrebni za obuku
  • razvijen/nadograđen profesionalni standard i katalog izrađivača kompozitnih materijala
  • iniciranje uvođenja standarda zanimanja proizvođača kompozitnih materijala u nacionalne obrazovne sustave Hrvatske i Bugarske

Razdoblje provedbe projekta: od 1. studenoga 2020. do 31. listopada 2022.

Ukupna vrijednost projekta je 202.205,00 EUR