3D grupa je, u sklopu projekta CompoWin, 6. 5. 2021. održala fokus grupe sa predstavnicima proizvođača i prerađivača kompozitnih materijala te sa predstavnicima obrazovnih ustanova na kojima se je raspravljalo o stavovima, iskustvima, obrazovanju i interesu za kompozitne materijale u Hrvatskoj. Cilj projekta je osmisliti sustav obuke, nastavne materijale za predavače i vježbe samoprocjene.
Cilj projekta CompoWin jest stvaranje holističkog, atraktivnog i prije svega upotrebljivog sustava obuke budućih radnika u proizvodnji kompozitnih materijala te definiranje i razvitak novog/nadograđenog profesionalnog standarda i kataloga "izrađivača kompozita".
3D grupa na novoj adresi posluje od 1. 2. 2020. Uselili smo u zajedničke urede...
3D Akademija je jedinstveni program, prvi takve vrste u Hrvatskoj, koji nudi sva znanja potrebna...
Dane otvorenih vrata u IZIT d.o.o. i klasteru 3D Grupa podigli smo na novi nivo!...